Create new account

Aktywność naukowa

Głównym obszarem prac zespołu jest zastosowanie - realizowanych w warunkach in silico - technik obliczeniowych do ilościowej oceny toksyczności substancji chemicznych rozwijanych jako potencjalne leki.

Cardiotoxicity in vitro

Human ventricular myocyte models

Program badawczy Toksykologia obliczeniowa - ekstrapolacja in vitro-in vivo efektu kardiotoksycznego mający na celu opracowanie modelu obliczeniowego oceny kardiotoksyczności leków był trzyletnim projektem realizowanym w ramach programu LIDER finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.