Create new account

Projekty

Projekt współpracy z BfR

2018 - 2019

Dwuletni projekt współpracy z Niemieckim Instytutem Oceny Ryzyka The German Federal Institute for Risk Assessment (BfR), zatytułowany Modeling of dermal absorption of chemicals from solid matrices with integration into PBPK modeling.

---------------------------------------------------------------------------------------

LIDER

2010 - 2013

Toksykologia obliczeniowa - ekstrapolacja in vitro - in vivo efektu kardiotoksycznego to trzyletni projekt wykonywany w ramach programu LIDER Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Głównym celem projektu jest budowa modularnego systemu wczesnej oceny potencjału kardiotoksycznego nowych związków chemicznych badanych jako potencjalne leki, w oparciu o modele matematyczne opisujące funkcjonalność ludzkich kardiomiocytów lewej komory. Budowana platforma umożliwia symulację wirtualnej populacji i ocenę wpływu zmienności międzyosobniczej na proarytmiczne działanie leków.

Zespół

Szczegółowy opis projektu

Opis prac

Nowości