Create new account

Współpraca

Wydział Farmaceutyczny UJ CM

Dr Jakub Szlęk
Katedra Technologii Postaci Leku i Biofarmacji
Wydział Farmaceutyczny UJ CM
*Zapraszamy do współpracy osoby, jednostki badawcze, firmy zainteresowane wykorzystaniem metod obliczeniowych w farmacji. Proponujemy ciekawe zagadnienia badawcze, dostęp do danych, wspólne publikacje.